Werkwijze

Nadat u contact heeft opgenomen maken wij een afspraak voor een vrijblijvend bezoek bij u thuis of wij maken een afspraak voor een bezoek aan ons bedrijf, daar wij graag voldoende tijd voor u nemen.

Na dit eerste gesprek waarbij wij een duidelijk beeld vormen van uw wensen, maken wij een globale tekening of schets met een daarbij behorende prijsindicatie. Misschien heeft u zelf al een bepaald idee opgedaan bij de diverse woonbladen. Neem eventueel foto materiaal alsmede enkele maatvoeringen dan ook mee tijdens een eerste gesprek.

Bij een volgende afspraak (of bij de eerste afspraak) bekijken wij, indien mogelijk de ruimte waar geplaatst moet gaan worden, en worden tevens de maatvoeringen exact opgemeten. Wij werken daarna het ontwerp en/of offerte verder uit. Aan het ontwerp/offerte zijn geen kosten verbonden.

Bij het akkoord geven van de offerte gaan wij over tot het bestellen van het materiaal, en gaan daarna starten met het produceren van de opdracht. Zodra uw opdracht bij ons klaar is maken wij een afspraak wanneer er op locatie geplaatst kan worden. Afhankelijk van de opdracht kan de opdracht ook op locatie worden gemaakt. Uiteraard verzorgen wij de plaatsing/montage op vakkundige wijze, met een voor u zo min mogelijke overlast.

Tip:
Gaat u bouwen of verbouwen?
Neem dan in een vroeg stadium al contact met ons op. Tijdens de bouw dienen er misschien enkele aanpassingen te worden uitgevoerd, en kunnen er door middel van een goed advies wellicht kosten bespaard worden of verbeteringen
ontstaan aan de uiteindelijke vormgeving.

Bel: 0578-629 855
  • Interesse of reageren?
    Stuur ons een bericht!